Meten en testen

Wij geloven dat een goede begeleiding op basis van gedegen kennis over je persoonlijke situatie moet plaatsvinden. De AppsoluteTraining producten geven inzicht in de conditie, het stress of herstelvermogen, de verbrandingzones, het omslagpunt en het maximale vermogen. De producten bieden ook de mogelijkheid sportspecifieke testen uit te voeren. Een inspanningstest is bijvoorbeeld mogelijk op een loopband, buiten in het veld of op een fiets of roei-ergometer.

De informatie uit de metingen combineren wij met je persoonlijke omstandigheden en ambitie. Zo heb je altijd een optimaal op de fitheid van de dag afgestemde training / bewegingsprogramma.
Appsolute Training Centrum neem contact met mij op voor meer informatie of een afspraak


Health check

De health check geeft een algemeen beeld van je gezondheid. Standaard bestaat de check uit een kort gesprek, het invullen van een verkorte gezondheidsvragenlijst en het opnemen van gegevens zoals lengte, gewicht en bloeddruk. De check heeft ook tot doel om na te gaan in hoeverre je zonder risico’s kan worden belast.

De health check geeft de volgende informatie:
•   bloeddruk (onderdruk en bovendruk)
•   gehalte aan rode bloedlichaampjes of hemoglobine gehalte
•   zuurstofverzadiging van het bloed,
•   lengte
•   gewicht
•   body mass index/ vetpercentage
•   vochtbalans
•   verbranding in rust
•   calorie inname per dag

De health check kan worden uitgebreid als daartoe aanleiding is.
Appsolute Training Centrum neem contact met mij op voor meer informatie of een afspraak
 


Rustmeting

De rustmeting geeft een goede indicatie van je conditie en vermogen om te herstellen. En daarmee ook van de belastbaarheid. Het gaat daarbij zowel om fysieke als mentale kant. Ook schept een rusttest duidelijkheid over de ademhaling.

De rustmeting heeft als resultaat:
•   hartslag in rust
•   ademfrequentie
•   adembeeld in rust
•   conditie indicatie
•   vermogen tot herstel
•   mate van stress
•   ECG (Electro Cardio Gram)

Een rustmeting bestaat uit ongeveer 10 minuten stilzitten. Dat is lang genoeg voor de meting en een goed beeld van het verloop van bijvoorbeeld de hartslag en de ademhaling.

Bij herhaald meten geven de resultaten van een rusttest de ontwikkeling van je vitaliteit op een laagdrempelige wijze weer.
Appsolute Training Centrum neem contact met mij op voor meer informatie of een afspraak
 


Vitaliteitscore

Met Appsolute Training en een persoonlijk gesprek krijgt u uw klanten een duidelijk beeld van uw vitaliteit.

Dat beeld bestaat uit een algemene vitaliteitscore en scores op alle details. Na de meting krijgt u automatisch een rapportage dat u in een persoonlijk gesprek met een van onze partners bespreekt. Uw krijgt praktische tips en een training of beweegprogramma hoe je je vitaliteit (verder) kan verbeteren.

De vitaliteit test bestaat uit health check, een meting met een hartslagband hoe je in rust functioneert (rustmeting) en een rapportage. In een persoonlijk gesprek wordt dat resultaat met u besproken.
Appsolute Training Centrum neem contact met mij op voor meer informatie of bepalen van mijn vitaliteit


Inspanningstest

De inspanningstest heeft ten doel het maximale vermogen, de maximale opname van zuurstof en de waarden van de verschillende verbranding of trainingzones vast te stellen. Dit maakt het mogelijk gerichter aan vitaliteit te werken, beter te trainen en een effectiever behandelplan te volgen.

Onderdeel van de test is het bepalen van het omslagpunt. Het omslagpunt geeft de hartslagwaarde weer die de overgang markeert van vooral glycogeenverbranding (met zuurstof) naar een meer anaërobe verbranding (zonder zuurstof). Vooral dit omslagpunt is van belang om iemands verbrandingszones (zoals vet en glycogeen) en trainingzones te bepalen.

De test geeft in absolute getallen je conditie en getraindheid weer. Deze zijn goed te vergelijken met getallen van andere personen en geven een goede indicatie van je talent en mogelijkheden. Het herhalen van de inspanningstest geeft de voortgang weer.

De Appsolute Training app geeft de (dynamische) trainingszones eenvoudig weer met kleuren en meet de vooruitgang op weg naar jouw eigen doel, zoals een persoonlijk record op de 5 kilometer. Met dit systeem is een training altijd effectief, want deze is afgestemd op jouw actuele fitheid. Eigenlijk elke dag een inspanningstest.

De inspanningtest bepaalt voor verschillende inspanningniveaus (rust, lichte inspanning, gemiddelde inspanning, middelmatige inspanning, grote inspanning tot maximale inspanning):
•   hartslag: verloop, minimaal en maximaal
•   ECG (Electro Cardio Gram)
•   ademhaling
•   zuurstof opname
•   VO2 max
•   aërobe en anaërobe drempel
•   trainingszones
•   hartslag bij bepaald vermogen of snelheid
•   stress

Het meest gebruikelijk is het uitvoeren van de test op een speciale testfiets. Maar dat hoeft niet. Appsolute training producten bieden ook de mogelijk de test op andere apparaten zoals de loopband en roei-ergometer uit te voeren. Of de test individueel of als team in de buitenlucht uit te voeren. Bijvoorbeeld op een atletiekbaan.

Voor minder belastbare personen is een inspanningstest ook mogelijk. Bij een lage inspanning – dus zonder het omslagpunt te bereiken - geeft onze software al een inschatting van de waarde van het omslagpunt.

Een inspanningstest duurt tussen de 10 en 30 minuten.
Appsolute Training Centrum neem contact met mij op voor meer informatie of boeken van een test
 
Testen van een heel team tegelijk Wel zo gezellig en nog efficiënt ook
De verschillende testen zijn ook voor een hele groep tegelijk uit te voeren met het combinatie product van de ATDS en Team professional.
Appsolute Training Centrum neem contact met mij op voor meer informatie of boeken van een teamtest