Privacy beleid

Dit is het privacybeleid van Vital B.V. ("Vital"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers van onze producten, websites en andere diensten. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen en behoeften van onze klanten en gebruikers. Vital gaat daarbij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.appsolutevital.nl en www.vital4me.nl . Vital raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 28 januari 2015

Aanvaarden van de voorwaarden, wettelijke bepalingen

Door het openen, lezen en gebruiken van deze Site ga je akkoord met deze voorwaarden en de naleving van alle wettelijke bepalingen en regelingen. Je hebt de wettelijke bevoegdheid om deze voorwaarden te aanvaarden voor jezelf of de groep die je representeert. Indien één van deze voorwaarden onjuist wordt bevonden door een wet, regel, bevel of regeling van elke overheid of bij beslissing van welke rechtbank dan ook, zal deze beslissing geen invloed hebben op de kracht van de overige Voorwaarden.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, heb je geen toestemming om deze Site en de Vital producten te gebruiken.

Afzonderlijke documenten op deze Site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden. In dat geval is dat vermeld in deze documenten.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website en producten ook als bedrijf kunt gebruiken vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegene die de website en onze producten en diensten als particulier gebruiken.

Registreren

Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij u email (gebruikersnaam) en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen als u gebruik maakt van onze producten. Daarnaast bewaren wij de gegevens van de door u verrichte trainingen en testen bij het gebruik van onze producten. Deze gegevens gebruiken wij om u te voorzien van trainingsrapporten en adviezen.

Gaat uw registratie via een andere partij dan Vital zoals uw trainer, therapeut of sportschool dan heeft deze inzage in u trainingsgegevens.

Wij verstrekken de gegevens herleidbaar naar u niet aan derden.

Op onze site kunnen buttons voor social media zijn opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij werken met goed beveiligde servers voor de opslag van uw gegevens.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijziging in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Vital BV is gevestigd aan Frederik van Eedenplein 4 te Hazerswoude-Rijndijk. Het postadres is: Vital BV, Postbus 261, 2300 AG Leiden.